1500-1800-talet

I slutet av 1500-talet var stora delar av Sverige fortfarande öde och obefolkat. Samtidigt rådde missväxt, markbrist och uppror i skogarna i östra Finland. Den svenska staten såg en möjlighet att öka sina skatteintäkter genom att befolka ödebygden och erbjuda finnar mark och skattefria år. Detta gav upphov till bruket av de ofta otillgängliga skogsmarker som vi idag kallar Finnmarker. Tiveden var ett av de sydligaste områdena som bosattes av finnar och Tivedstorp är ursprungligen en gammal finnby.

svedjefinnar org

På 1600-talet kom Lille-Hindrik Hindriksson vandrandes genom Tivedsskogen för bruka skogen. Lille- Hindrik tände det första svedjefallet här, långt ifrån annan bebyggelse. En mantalslängd från 1642 berättar ” Lille-Hindrik bor i en stockenstufva på skogen” Spår efter en sådan stuga finns vid flaggstången i närheten av kaffestugan.

Detta ensamma nybygge gav upphov till en by som länge hette Lilla Hindrikstorp. Lille-Hindrik var den första av en lång rad finnar som fann arbete här vid en kolmila, andra följde efter. Många slog sig ner i den vackra gläntan som idag utgör Tivedstorp.

Tillväxten gick långsamt. 1774 anger mantalslängden fem hushåll, 1829 nio, 1846 fjorton, 1870 ett tjugotal. Det blev svårt att försörja sig på ”kolmila” och Tiveden blev tidigt en avfolkningsbygd. Tivedstorp som byn hette från slutet av 1800-talet blev mer och mer öde.

1900-talet

Tvåhundra år senare – på 1950-talet – var Tiveden som många andra platser i Sverige en avfolkningsbygd och många gårdar stod tomma.

1952 kom stiftelsen Tivedstorp. Sven Danell, biskop i Skara och flera ideella organisationer beredde bostäder åt flyktingar, vilkas familjeförsörjare kunde sysselsättas i Skogsbruk.

Gårdar köptes in och sattes i stånd. 1954 flyttade de första flyktingarna in. 1956 kom den största gruppen på 21 personer, en rumänsk familj i tre generationer. Folk kom och hälsade på den lilla kolonin i skogen. Försynt frågade de om det gick att köpa lite kaffe. Jovisst! Det blev populärt och 1959 kunde organisationen Individuell Människohjälp (IM) öppna en regelrätt kaffeservering vid vårdträdet i gamla mor Johannas stuga, idag kallad Gamla Kaffestugan. När den rumänska familjen 1961/62 kunde flytta till ordnade arbeten i trakten räknade de 42 familjemedlemmar. Stiftelsen avvecklades och IM övertog ansvaret för mark och byggnader.

Alltefter behoven har en utbyggnad av Tivedstorp skett. Handarbetsboden kom 1961, Kaffestugan 1965, Vandrarnas Kapell 1968, Stallet 1971, Klockstapeln 1973, Lägenheterna för gäster 1975, tältplatser 1985 och Grillstugan 2021.